Personeel ziek thuis?

BLIZ Branding & Solution Nieuws

Het is de nachtmerrie van elke werkgever. De roosters met veel kunst en vliegwerk rond gekregen met toch al te weinig beschikbare medewerkers, en dan een nieuwe ziekmelding….. Intussen vervangende medewerkers aannemen is meestal geen optie i.v.m. extra kosten en inwerktijd. De medewerkers die aanwezig zijn worden gevraagd om extra …

Risico inventarisatie-verplichting krijgt opnieuw een podium

BLIZ Branding & Solution Nieuws

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of hebben die niet volledig op orde, terwijl dit wel verplicht is. Als er jaarlijks …