Abonnementen

Iedere werkgever met personeel in dienst hoort een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Een abonnement bij Radmer Arbodienst bestaat in ieder geval altijd uit de 5 kerntaken:

  • adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers
  • toetsen van de risico-inventarisatie en - evaluatie (RI & E)
  • uitvoeren van een PAGO (Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek)
  • uitvoeren van een aanstellingskeuring
  • uitvoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur

Radmer Arbodienst biedt een abonnement ‘Poortwachter Compleet’ en een abonnement ‘Poortwachter Basis’:

Poortwachter CompleetPoortwachter Basis
Toegang tot online verzuim-applicatie
Vrije toegang tot het Arbeidsomstandigheden Spreekuur (AOS), preventief spreekuur
Verzuimbegeleiding gedurende de eerste 2 jaar
Registratie ziek- en herstelmeldingen
Schriftelijke terugkoppeling van bevindingen aan werkgever en werknemer
Jaarlijkse verzuimrapportage met evaluatie door casemanager
Tussentijdse verzuimrapportage
Contact (intake) en advies van casemanager, aan leidinggevende en werknemer
Signalering frequent verzuim (4e ziekmelding binnen een jaar)
Signaleren samengesteld verzuim
Signaleren van No-Risk-werknemers, vangnetsituaties Ziektewet en de WAZO (zwangerschaps- en bevallingsuitkering)
Signaleren verhaalsrecht bij loon- en letselschade door schuld derden
Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wvp
Multi Factoriële Intake door casemanager t.b.v. Probleemanalyse 4e week
1e Spreekuur bedrijfsarts en tijdig opstellen Probleemanalyse 5e week
Bewaken tijdig opstellen van Plan van aanpak 7e week
Opstellen concept Plan van aanpak door casemanager
Periodieke spreekuurcontacten bedrijfsarts t.b.v. reguliere verzuimbegeleiding
Arbeidsdeskundige screening bij 20 weken verzuim
Verplichte melding aan UWV bij 42 weken ziekte
Arbeidsdeskundige screening bij 46 weken verzuim
Activeringsgesprek met werknemer door casemanager
Activeringsgesprek met werknemer door arbeidsdeskundige
Bewaken tijdig arbeidsdeskundig onderzoek (week 46)
Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) inclusief spreekuur bedrijfsarts
Arbeidsdeskundig onderzoek
Bewaken tijdige eerstejaarsevaluatie
Opstellen eerstejaarsevaluatie i.o.m. werkgever en werknemer door casemanager
Bewaken tijdig opstellen re-integratieverslag
Ondersteuning bij opstellen re-integratieverslag (ook bij ziek uit dienst)
Voorbereiding WIA-aanvraag
Signalering aanpassing WIA-uitkering
Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim door casemanager
Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim door arbeidsdeskundige
Advies aan werkgever m.b.t. verzuimvraagstukkken, preventie en sociale zekerheid
Second opinion beoordeling door bedrijfsarts
Opvragen en beoordelen van medische informatie door bedrijfsarts
Actueel oordeel WIA inclusief spreekuur bedrijfsarts

Voor een toelichting op alle mogelijkheden en tarieven, maken wij graag een afspraak met u.

Image