Arbeidsomstandigheden

Met Radmer Arbodienst beschikt u over vaste professionals die waken over onze kwaliteit. Zij ondersteunen u  bij de volgende preventieve onderzoeken:

  • de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • specifieke arbeidshygiënische onderzoeken  (zoals werkplekonderzoek en bedrijfshulpverlening)
  • specifieke veiligheidsonderzoeken (zoals brandveiligheid en inventarisatie en metingen gevaarlijke stoffen)

Met de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen u en uw werknemers gericht maatregelen nemen om de gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen.

Naast deze onderzoeken helpen wij u met het herkennen van signalen om toekomstig verzuim te herkennen. Het is namelijk zo dat gemiddeld zo’n 15% van de werknemers een groot risico lopen en binnen een jaar dreigen uit te vallen. Om er preventief voor te zorgen dat dit uitvalrisico verkleind wordt of wellicht helemaal voorkomen kan worden heeft Radmer Arbodienst heeft instrumenten om dit in kaart te brengen:

  • het PMO (preventief medisch onderzoek), ook wel bekend als Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, moet er eerst een RI&E zijn afgenomen
  • Open spreekuur
  • Arbeidsdeskundig onderzoek

Daarnaast kijken we ook naar zaken die opvallen bij collega’s en waar zeker ook iets mee gedaan moet worden. We brengen alles in kaart om de vitaliteit van uw medewerkers te verhogen en te helpen bij preventief verzuim.

Wilt u meer weten over preventie en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u hier graag bij.

Image