De risico-inventarisatie en -evaluatie: uw aandacht waard

Yanouque Brouwer Nieuws

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is …

Certificering

Yanouque Brouwer Nieuws

Naast Radmer Arbeidsadvies BV (arbeidsdeskundig onderzoek, 1e en 2 spoor, mediation etc.) en Radmer Mens en Werk (coaching loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, stress- & burnout) is Radmer Arbodienst nu gecertificeerd op NEN-EN-ISO 9001 en Certificatieschema Arbodiensten. Paul Bloem, directeur Radmer Groep: “Vol trots kan ik jullie mede delen Radmer Arbodienst de …

Cursus preventiemedewerker op 25 mei

Yanouque Brouwer Nieuws

Op woensdag 25 mei organiseert Radmer Arbodienst de cursus preventiemedewerker op haar locatie in Doetinchem. Wat houdt het werk van een preventiemedewerker in? Waarom is een preventiemedewerker belangrijk om te hebben? En waarom organiseert Radmer Arbodienst deze cursus? Paul Bloem (directeur Radmer Groep) geeft antwoord op deze vragen. Waarom organiseert …

Tijdig herkennen van stresssignalen helpt verzuim te voorkomen

Yanouque Brouwer Nieuws

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor langdurig verzuim door psychische klachten. Volgens onderzoek kunnen werkgevers aan de hand hiervan inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat hij of zij zich ziekmeldt. Signalen om op te lettenVoor werkgevers is het van belang om te weten …