Het re-integratieverslag bestaat uit een aantal verplichte onderdelen:

  • Probleemanalyse, geactualiseerd
  • Plan van aanpak en eventuele bijstellingen hierop
  • Eerstejaarsevaluatie
  • Actueel oordeel
  • Eindevaluatie
  • Visie werknemer

Probleemanalyse
De probleemanalyse wordt altijd opgesteld door de bedrijfsarts. In dit document geeft deze zo gedetailleerd mogelijk weer wat de werknemer wel en niet kan als gevolg van de  ziekte of beperking. Dat noemen we de belastbaarheid van de werknemer. Dit houdt nadrukkelijk niet in dat de bedrijfsarts medische informatie met de werkgever deelt. De werkgever ontvangt een vertaling naar mogelijkheden van de werknemer. Daarnaast geeft de bedrijfsarts een prognose op deze belastbaarheid en welke interventies mogelijk zijn om de belastbaarheid te vergroten. Op basis van dit document kunt u aan de slag met een plan van aanpak.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak geeft u aan wat het doel is van de re-integratie en hoe u dit doel samen (werkgever en werknemer) wilt bereiken. Dit plan van aanpak evalueert u regelmatig en u stelt het vervolgens zo nodig bij.

Eerstejaarsevaluatie
Rond de 52e week is er een verplicht evaluatiemoment. De bedrijfsarts stelt een geactualiseerd overzicht van de belastbaarheid op en samen met de werknemer stelt de werkgever formeel vast of u op de goede weg bent met elkaar en past u eventueel het re-integratiedoel aan. Heeft de werkgever de werknemer dan nog niet kunnen herplaatsen binnen het eigen bedrijf, dan is dit het ultieme moment om (ook) 2e spoor in te gaan zetten.

Hoewel niet verplicht, het is zeker aan te raden meerdere van deze formele evaluatiemomenten te plannen.

Actueel oordeel
In het actueel oordeel geeft de bedrijfsarts de actuele belastbaarheid weer.

Eindoordeel en visie werknemer
In deze documenten geeft u beiden weer hoe het proces verlopen is en de werknemer geeft zijn of haar mening.