Weet u dat u als werkgever tenminste twaalf jaar lang verantwoordelijk bent voor uw personeel bij ziekte? Ook als deze persoon niet meer bij u in dienst is? En weet u welke rechten en plichten u heeft wanneer één van uw medewerkers het heuglijke nieuws van een zwangerschap komt brengen?

Als werkgever speelt u een steeds grotere rol bij het beheersen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De overheid trekt zich verder terug en de regelgeving verandert continu. Radmer Arbodienst begrijpt dat u niet op de hoogte kunt zijn van alle wetten en regels rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarom houden wij die voor u bij.

Als ‘spin in het web’ ontzorgen wij u bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij begeleiden u en uw medewerkers in het verzuimproces, van het moment van ziek melden tot aan het re-integratie traject en regelgeving.

Wet Verbetering Poortwachter
Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Klik hier voor meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter.

In onderstaande video wordt de wet uitgelegd.

In onderstaande video wordt de rol van de bedrijfsarts toegelicht: