Door ziekte bent u niet in staat om te werken. De overheid heeft hiervoor wet en regelgeving opgesteld. Het doel is dat werkgever en werknemer samen werken aan re-integratie en terugkeer in eigen functie.

Hierbij heeft uw werkgever ervoor gekozen om Radmer Arbodienst in te schakelen ter ondersteuning bij dit proces. Formeel bepaalt de bedrijfsarts of iemand verzuimt als gevolg van ziekte.

Als ‘spin in het web’ ontzorgen wij u bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij begeleiden u en uw werkgever in het verzuimproces, van het moment van ziek melden tot aan het re-integratie traject en regelgeving.

Wet Verbetering Poortwachter
Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor u als werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als u door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Klik hier voor meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter.

In onderstaande video wordt de wet uitgelegd.

In onderstaande video wordt de rol van de bedrijfsarts toegelicht: