Martijn Kerkman

Mijn naam is Martijn Kerkman, gecertificeerd Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheidskundige. Mijn passie en expertise ligt op het vlak van blootstellingsbeoordelingen en arbo gerelateerde vraagstukken met betrekking tot het werken met chemische stoffen. Ook voer ik graag onderzoek uit naar blootstelling geluid en trillingen of het beoordelen van het binnenklimaat.

Door uitvoeren van werkplekonderzoek kunnen vele factoren in kaart worden gebracht en ook getoetst worden aan de wettelijke grenswaarden. Zo wordt inzichtelijk of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat daarbij gezondheidseffecten (op lange termijn) te verwachten zijn. Mijn filosofie is dat alle medewerkers in goede gezondheid oud mogen worden en daarbij geen nadelige gevolgen zijn voor de gezondheid.

Verbeteren doe je met elkaar! Daarom is goede communicatie en vertrouwen waar ik voor sta. Want alleen dan kun je met elkaar de juiste basis leggen.