Waar wij voor staan


Werkgever en werknemer hebben beiden belang bij adequate verzuimbegeleiding

Radmer Arbodienst maakt waar wat wordt afgesproken.
Niemand heeft baat bij een ziekmelding. De werknemer verkeert in een vervelende situatie waardoor hij niet kan werken. De werkgever heeft de directe zorg voor werknemer en daarbij komen plannings- en vervangingszaken en mogelijk ook de financiële zorgen. Wij handelen direct en persoonlijk en daar waar nodig pro-actief. Wij hanteren hierbij een heldere en afgebakende taakverdeling. Wij hebben altijd oog voor de belangen van de werknemer en werkgever, omdat wij geloven dat die uiteindelijk gelijk zijn.