Jongere werknemers ervaren vaak werkstress

BLIZ Branding & Solution Nieuws

Wist u dat één op de vijf werkende jongeren vaak of regelmatig stress ervaart over hun werk, zo is gebleken uit onderzoek van het CBS. Dit komt omdat jongeren te veel van zichzelf verwachten, angstig zijn om fouten te maken en een hoge werkdruk. Werkgevers doen er goed aan om alert te …

Cursus preventiemedewerker op 29 september

BLIZ Branding & Solution Nieuws

Op woensdag 29 september organiseert Radmer Arbodienst de cursus preventiemedewerker op haar locatie in Doetinchem. Wat houdt het werk van een preventiemedewerker in? Waarom is een preventiemedewerker belangrijk om te hebben? En waarom organiseert Radmer Arbodienst deze cursus? Paul Bloem (directeur Radmer Groep) geeft antwoord op deze vragen. Waarom organiseert …

De risico-inventarisatie en -evaluatie: uw aandacht waard

Yanouque Brouwer Nieuws

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is …

Certificering

Yanouque Brouwer Nieuws

Naast Radmer Arbeidsadvies BV (arbeidsdeskundig onderzoek, 1e en 2 spoor, mediation etc.) en Radmer Mens en Werk (coaching loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, stress- & burnout) is Radmer Arbodienst nu gecertificeerd op NEN-EN-ISO 9001 en Certificatieschema Arbodiensten. Paul Bloem, directeur Radmer Groep: “Vol trots kan ik jullie mede delen Radmer Arbodienst de …