Radmer Arbodienst werkt met eigen praktijkondersteuners bedrijfsarts

Yanouque Brouwer Nieuws

Binnen onze afspraken over verzuimbegeleiding werken we met praktijkondersteuners bedrijfsarts.
Zo kunnen we goede aandacht geven aan werkgever en werknemer en de bedrijfsarts inzetten voor complexe vraagstukken en preventie. En kan onze dienstverlening snel en laagdrempelig worden uitgevoerd.

De Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) voert deeltaken namens en in opdracht van de bedrijfsarts uit.
De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. Er wordt intensief samengewerkt.

Eerste gesprek na ziekmelding
De Praktijkondersteuner bedrijfsarts zal veelal het eerste gesprek voeren met de medewerker na een ziekmelding. Als het verzuim langer aanhoudt, is inschakeling van de bedrijfsarts nodig. De bedrijfsarts blijft inzage houden in het volledige dossier en is verantwoordelijk voor de sociaal – medische begeleiding.

De medewerker houdt altijd de mogelijkheid om een afspraak te laten plannen bij de bedrijfsarts als de afspraak bij de Praktijkondersteuner bedrijfsarts op dat moment niet volstaat.

Zorgvuldige omgang met gezondheidsgegevens
De Praktijkondersteuner bedrijfsarts gaat zorgvuldig om met gezondheidsgegevens. Deze professional bespreekt met de medewerker gezondheids- en andere gegevens en registreert de gesprekgegevens in een afgeschermd dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de bedrijfsarts en waarnemende collega’s.

Radmer Arbodienst is gevestigd in Doetinchem en heeft daarnaast ook spreekuurlocaties in Arnhem en Nijmegen. Klik hier voor onze locaties en contactgegevens.