Risico inventarisatie-verplichting krijgt opnieuw een podium

BLIZ Branding & Solution Nieuws

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of hebben die niet volledig op orde, terwijl dit wel verplicht is.

Als er jaarlijks een speciale aandachtweek voor een thema wordt georganiseerd, is dat meestal geen goed teken. Zo ook bij de RI&E. Verschillende partijen organiseren dan speciale activiteiten om met het instrument aan de slag te gaan. Dat is niet voor niets. Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E te hebben, maar volgens de Arbobalans 2020 heeft slechts 52% hem ook werkelijk. Nog erger: volgens ander onderzoek inventariseert slechts 30% van de RI&E’s ook werkelijk alle risico’s die in de betreffende organisatie aanwezig zijn.

De RI&E helpt werkgevers om arbeidsrisico’s in kaart te brengen en bij het zoeken naar praktische oplossingen om risico’s te verkleinen. Op die manier zorgen werkgevers voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zichzelf en hun medewerkers.

Doel en thema campagne

Net als de vorige keer is het doel van de campagne om de bekendheid van de RI&E en de verplichting hiervan te verhogen. Tijdens de huidige campagne wordt er daarentegen ook aandacht gegeven aan het thema PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Dit is een overkoepelend begrip voor factoren die werkstress kunnen veroorzaken, zoals discriminatie, een hoge werkdruk of (seksuele) intimidatie. 

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan deskundige ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact met ons op via 0314 38 13 82 of stuur een e-mail naar arbodienst@radmergroep.nl. We zijn u graag van dienst!