De specialisten van Radmer Arbodienst werken in taakdelegatie van de vaste bedrijfsarts. Daar waar nodig wordt de bedrijfsarts ingezet voor spreekuurconsulten.

Taakdelegatie is het niet structureel herverdelen van taken die in opdracht en onder toezicht worden uitgevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid blijft bij de delegerende professional.

In de bedrijfsgezondheidszorg betekent dit dat bedrijfsartsen bepaalde taken kunnen delegeren naar andere functionarissen (niet-artsen). De bedrijfsarts die een andere functionaris vraagt een taak behorend tot zijn eigen (van de bedrijfsarts) deskundigheid en opdracht uit te voeren, delegeert deze taak. De bedrijfsarts kan delegeren mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Duidelijke kaders en condities zijn daarbij essentieel. Altijd geldt dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en hij daarom toezicht dient te houden tijdens de delegatie.

HOE WIJ INFORMEREN OVER HET WERKEN ONDER TAAKDELEGATIE:

De werkgever die aangesloten is bij Radmer Arbodienst heeft in het verzuimprotocol opgenomen dat de arbodienst Radmer Arbodienst is en dat zij werken onder taakdelegatie
In de uitnodiging die de werknemer / betrokkene ontvangt vanuit Radmer Arbodienst staat vermeld dat er gewerkt wordt onder taakdelegatie
Bij aanvang van de consulten zal de medewerker van Radmer Arbodienst vertellen dat er gewerkt wordt onder taakdelegatie