Goed geregelde verzuimbegeleiding is belangrijk om de verzuimduur te verkorten en zo geld te besparen op verzuimkosten. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk dat er adequaat gehandeld wordt. Voor u als werkgever wordt het dan duidelijk of u te maken heeft met kort verzuim, middellang verzuim of langdurig verzuim. Zodra duidelijk is om welk traject het gaat, kunt u daar snel op inspelen en via de casemanager de juiste specialisten inzetten. Zo houdt u grip op het verzuim en zal u geld besparen op de verzuimkosten.

Vanaf het moment dat de werknemer zich heeft ziek gemeld en u de ziekmelding heeft geaccepteerd, hebben de zieke werknemer en u als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft een wachttijd van 2 jaar en kent diverse verplichtingen. Voor de juiste verzuimbegeleiding zet Radmer Arbodienst daartoe opgeleide casemanagers in. Deze casemanagers begeleiden en ondersteunen de zieke werknemer en u en zullen tijdig de juiste interventies inzetten die nodig zijn voor adequaat advies om de werknemer zo snel mogelijk weer terug te krijgen in het arbeidsproces en om een loonsanctie van UWV te voorkomen.

Taakgedelegeerde casemanagers

Omdat onze casemanagers in taakdelegatie van de bedrijfsarts werken mogen zij met de werknemer praten over zijn of haar medische situatie. Zo kunnen we snel de verzuimoorzaak achterhalen en hoeft er niet gewacht te worden tot een eerste fysieke consult met het opstarten van adequate verzuimbegeleiding. Daar waar nodig wordt de bedrijfsarts ingezet voor spreekuurconsulten.

Inzet interventies

Wij maken gebruik van interventies om de inzetbaarheid te vergroten. De verzuimoorzaak bepaalt welke interventie passend is. Op basis van persoonlijke contacten maken wij een inschatting wanneer een interventie ingezet kan worden. Het advies van de bedrijfsarts is leidend bij de inzet van interventies. Gezamenlijk, met u als werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de casemanager komen we tot het beste resultaat. 

Heeft u vragen? Mail of bel ons dan gerust. We helpen u graag.