Wanneer uw klant met een ZW- of AG-uitkering belemmeringen ondervindt waardoor hij of zij niet meer (volledig) kan werken, kan de re-integratiedienst ‘werkfit maken’ uitkomst bieden. Onze re-integratiedeskundige zorgt ervoor dat uw klant zowel fysiek als mentaal fit is. Ook leert uw klant datgene dat nodig is om op zoek te gaan naar werk of aan een scholingstraject te beginnen.

Kennismaking en re-integratieplan

Het re-integratietraject begint met een oriënterend eerste gesprek. Uw klant leert de re-integratiedeskundige van Radmer Arbeidsadvies kennen en andersom. We zetten de wensen en verwachtingen op een rij, bespreken de situatie van de klant en brengen de begeleiding globaal in kaart. Vervolgens stelt onze re-integratiedeskundige, op basis van de situatie van de klant en de bevindingen van UWV, een re-integratieplan op.

Het begeleidingstraject

Na goedkeuring van het re-integratieplan kan de daadwerkelijke begeleiding beginnen. De dienst ‘werkfit maken’ richten we altijd op maat in, maar bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
Wanneer uw klant fysiek en/of mentaal niet weerbaar genoeg is, is hij of zij niet in staat om te werken. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. In de coachende gesprekken neemt onze re-integratiedeskundige deze weg, of leert uw klant hiermee omgaan. We zorgen ervoor dat de focus weer op (het vinden van) werk komt te liggen.

Versterken van de werknemersvaardigheden
Dit onderdeel van het ‘werkfit maken’ traject is bedoeld om uw klant te activeren en ervoor te zorgen dat hij of zij de benodigde vaardigheden heeft om aan het werk te gaan. In de coachende gesprekken hebben we het bijvoorbeeld over de werkhouding, samenwerken met collega’s en de uitvoering van bepaalde taken. Een stage- of werkervaringsplaats behoort ook tot de mogelijkheden.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
In deze fase coachen we uw klant op het gebied van werkoriëntatie. Onze re-integratiedeskundige brengt samen met uw klant in kaart welk werk en beroepsrichtingen goed passen bij zijn of haar opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. We hebben meerdere gesprekken, uw klant maakt huiswerkopdrachten en doet de Icares beroepskeuzetest. Op basis hiervan brengt onze adviseur een beroepskeuzeadvies uit. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met interesses en kwaliteiten, maar ook met de kansen op werk in de regio en de duurzaamheid hiervan.

Na het ‘werkfit maken’ traject ondervindt uw klant geen belemmeringen meer in de persoonlijke of leefsfeer die hem hinderen om aan het werk te gaan. Wanneer de situatie erom vraagt en het traject goed verlopen is, kan uw klant bij Radmer Arbeidsadvies ook het traject ‘naar werk’ starten.

Waarom een ‘werkfit maken’ traject bij Radmer Arbeidsadvies?
  • Radmer Arbeidsadvies biedt maatwerk. Het werkfit maken traject is hier bij uitstek geschikt voor.
  • Radmer Arbeidsadvies heeft veel ervaring in de regio. Hierdoor weten we wat er van werknemers gevraagd wordt en kennen we de kansen voor uw klant.
  • Er zijn nog meer redenen om te kiezen voor Radmer Arbeidsadvies.
Meer informatie

Heeft u vragen over ons traject of onze werkwijze? We informeren en helpen u graag.